button maak een afspraak-trans-groter

Hoe wordt de behandeling vergoed

De kosten van de behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Uit de basisverzekering worden 18 behandelingen per jaar vergoed.
De aanvullende verzekeringen vergoeden als het nodig is meer behandelingen.

Het is raadzaam contact op te nemen met de zorgverzekeraar, omdat er per
polis verschillende regelingen zijn.
Voor een chronische behandeling en voor een aan huis behandeling is altijd
een verwijsbriefje nodig.
De betaling wordt vanuit de praktijk rechtstreeks met de zorgverzekeraars
geregeld. Wij hebben een contract met bijna alle zorgverzekeraars.