button maak een afspraak-trans-groter

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling wordt er een anamnese afgenomen. Dat betekent
dat er gevraagd wordt wat het probleem is en wat de voorgeschiedenis van
het kind is. Daarna wordt er een onderzoek naar het probleem gedaan, waarbij gebruik van
testen gemaakt kan worden.
Als het probleem duidelijk is, wordt er een behandelplan gemaakt en
afgesproken hoe de therapie zal gaan verlopen.

Hoe vaak wordt er behandeld?

Meestal wordt er gestart met wekelijkse behandelingen op een voor het kind
geschikt tijdstip.
Er wordt besproken welke oefeningen thuis gedaan kunnen worden.

Samenwerking

Overleg plegen met de school, de peuterspeelzaal, de logopedist, de psycholoog
of met andere hulpverleners gebeurt in overleg en met uw toestemming.

Wie blijft erbij?

Tijdens de behandelingen mogen ouder(s), broertje(s) en of zusje(s) aanwezig
zijn, tenzij dit de behandeling teveel verstoord.
Er kan dan in de wachtkamer, met speelplek, gewacht worden.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling is ongeveer een half uur en er wordt spelenderwijs gewerkt
om de beweegproblemen aan te pakken.
De beweegproblemen kunnen zich voordoen in de benen, de armen, de vingers
of in het hele lijf. Er is daarvoor allerlei spelmateriaal beschikbaar.

Behandeling aan huis

Kinderen van 0-2 jaar worden meestal thuis behandeld, om hen zo min
mogelijk uit hun ritme van voeden en slapen te halen.
Het aanleren van omrollen, tijgeren, gaan zitten, kruipen, gaan staan en
lopen, kan het beste in de eigen vertrouwde omgeving worden gestimuleerd.